Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

     


 

       Školský internát       

Vychovávateľky nadväzujú na výchovno – vzdelávací proces školy a výchovné pôsobenie rodiny pri formovaní zdravotníckych asistentov s cieľom vychovať všestranne vzdelané a s kresťanskou morálkou rozvinutú osobnosť pre prácu s chorými a zdravotne postihnutými občanmi našej vlasti, snažia sa zabezpečiť spokojnú a radostnú rodinnú atmosféru, ktorá napomáha a spríjemňuje výchovu. V ŠI pracujú dve sestry ako vychovávateľky.  

     Výchovou v školskom internáte sa napomáha duchovnému životu študentiek školy. Vychovávateľky sa usilujú formovať slobodných, zodpovedných ľudí, snažia sa o rozvoj ľudských daností, ako aj zmysel pre dôveru, nezištnosť, sebadarovanie, výchovu k pravde a  slobode podľa evanjelia, formovanie svedomia, výchovu k láske, zaangažovanosť kresťana v spoločnosti.

     Vychovávateľka s dievčatami chodi do mesta, najmä s prváčkami, aby spoznali mesto. Majú možnosť chodiť do školskej telocvične, do kina a divadla. Pomáhajú dievčatám s učením. Dievčatá majú duchovné čítanie, kde vychovávateľka ma možnosť ich formovať, spoznávať sa navzájom. Čítania prebiehajú formou dialógu o problémoch mládeže a o ich potrebách, kde majú možnosť počuť praktické rady pre ich budúci život. 

     Sestry robia pre dievčatá rôzne aktivity, ako napr. stolný tenis, volejbal, sv. liturgia, krížová cesta, ruženec, dievčatá chodia na divadelné predstavenia s pedagogickým dozorom, mikulášsky večierok, prednášky, besedy, spevácky krúžok, imatrikulácia, čiže uvítanie prvačiek.

     Dievčatá majú prístup do počitačovej  miestnosti, spoločenskej miestnosti, majú k dispozícii jednu menšiu kuchynku a kaplnku.

 

                                   

   


 

Kaplnka

 


                           

                        Počitačová miestnosť                                             Spoločenská miestnosť     

                     


 

Kuchynka


Jedáleň


 

Izby

                         

 

   

 


 

Soc.zariadenie

            


  

TOPlist