Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

 

Kaplnka blahoslaveného Vasiľa Hopku

v školskom internáte pri SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove 

 

 

 

Chronológia života bl. Vasiľa Hopku:

1904 – 21. apríla narodil sa v Hrabskom

1923 – zmaturoval v Prešove

1928 – ukončil teologické štúdium v Prešove

1929 – 2. februára prijal kňazskú vysviacku z rúk biskupa P. P. Gojdiča, OSBM

1929 – 36  – zorganizoval a spravoval farnosť v Prahe

1947 – 11. mája prijal biskupskú vysviacku a stal sa prvým gréckokatolíckym

            pomocným biskupom v Prešove

1950 – 18. októbra bol zatknutý

1964 – 12. mája bol prepustený z väzenia a internovaný v českom Oseku

1969 – 2. apríla bol menovaný za svätiaceho biskupa Prešovskej eparchie

1976 – 23. júla zomrel v Prešove

1986 – v Pittsburghu, v USA sa začal proces jeho blahorečenia

1996 – diecézny proces jeho blahorečenia sa otvoril v Prešove

2003 – 7. júla pápež Ján Pavol II. podpísal dekrét o blahorečení biskupa Hopka

2003 – 14. septembra vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II.  biskupa ThDr. Vasiľa Hopka za blahoslaveného  

            počas  svojej tretej pastoračnej návštevy na Slovensku.

 

Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého sa od roku 2004 nachádza na Kmeťovom stromoradí 2, Prešov.

Majiteľom súčasnej budovy spolu s kaplnkou je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. V minulosti sa školský internát viackrát sťahoval, ale každý internát mal aj svoju kaplnku. Terajšia  budova školského internátu slúžila na iné účely. Kaplnka však bola zriadená počas celej doby existencie internátu. Posviacka kaplnky a školského internátu na Kmeťovom stromoradí 2, sa uskutočnila v roku 2005 terajším arcibiskupom Mons. ThDr. Jánom Babjakom SJ. Prvým duchovným správcom bol o. Peter Vansáč. V súčasnosti o. Gabriel Székely.

Priestorovo je kaplnka postačujúca kapacitným požiadavkám internátu, miest na sedenie je 80. Kaplnka je vymaľovaná bielou farbou. Interiér je presvetlený oknami, ktoré lemujú jednu bočnú stranu. V prednej časti kaplnky sa nachádza drevený prestol na ktorom je bohostánok a dva trojramenné svietniky umiestnene z oboch strán. Na stene vpredu je nainštalovaný jednoduchý drevený kríž. Na ľavej strane pri stene je žertveník V kaplnke sa nenachádza ikonostas.

Svätyňa od lode nie je vyvýšená, ale oddeľujú ju ikony, ktoré sú umiestnené z pravej a ľavej strany, ktoré znázorňujú chýbajúci ikonostas. Na pravej strane sa nachádza ikona Ježiša Krista a na ľavej strane ikona Matky Božej (Hodygitria) V strede kaplnky je umiernený tetrapot s ikonou a relikviami Blahoslaveného Vasiľa Hopku patróna kaplnky. V pravo sa nachádza vstup do sakristie. Kaplnka slúži na slávenie sv. liturgii pre študentov a pedagógov. Je k dispozícii pre spoločne duchovné stretnutie dievčat s vychovávateľkou. Kaplnka slúži ako oáza pokoja pre tých, ktorí chcú zotrvať v Božej prítomností tráviť svoj voľný čas čítaním Božieho slova, spievaním či hraním na gitare náboženských piesní. Sv. liturgie sa slúžia raz do týždňa v slovenskom a cirkevno-slovanskom jazyku.

TOPlist